Jazykové školy

Proč studovat cizí jazyky v jazykových školách

Studium cizího jazyka v jazykových školách je finančně náročnější varianta než studium pod vedením kamaráda nebo studenta, který inzeruje výuku jazyka na různých portálech.

Jazyková škola Brno Vám ale narozdíl od známého nebo dokonce „neznámého“ poskytuje mnoho záruk, jak udržet kvalitu své výuky, pravidelnost docházky a zároveň možnost služby v případě nespokojenosti kdykoliv reklamovat.

Zkušení lektoři

Při volbě z těchto dvou variant je tedy nutné zvážit několik věcí. Především zda zaplatit o něco vyšší částku za vyučovací hodinu v jazykové škole a mít jistotu, že Vás bude vyučovat zkušený lektor-pedagog, jehož úroveň angličtiny, španělštiny, italštiny a způsob vyučování budou prověřené nebo ušetřit a zaplatit za hodiny s předem neprověřenou osobou.

V tomto kvalitní jazykové školy v Brněpřípadě totiž není většinou jasná její/jeho schopnost naučit a ani garantovaná její/jeho úroveň znalostí daného jazyka. O schopnosti předat případné znalosti druhé osobě (tedy Vám) nemluvě.

Další nástrahou při volbě jiné varianty, než studia v jazykové škole, je docházka. Kamarád, příp. student Vám může termíny hodin stále častěji měnit nebo dokonce rušit a výuka se tak postupně stává neefektivní.

V jazykové škole Vám buď zajistí náhradu = suplujícího nebo výuku nahradí dle předem jasně stanovených podmínek.

Následující věci by Vám mohly pomoci při rozhodování o výběru dobré jazykové školy. Protože ale každý má své vlastní představy, nároky, požadavky a preference, určete si priority a hledejte to, co by mohlo nejvíce vyhovovat právě Vám.

Zjistěte si detailněji informace o vybrané jazykové škole

  • Pokud škola existuje a působí na trhu již několik let, dá se očekávat, že bude mít již mnohé zkušenosti a „vychytané“ detaily narozdíl od školy, která se otevřela před rokem nebo dvěma. Ta, která před několika měsíci teprve začala fungovat, nemůže logicky konkurovat té s 10-15 lety každodenního fungování a vylaďování zdánlivých maličkostí.
  • Zjistěte si podrobnosti o jazykovém kurzu – kde bude výuka probíhat, rozsah a termíny výuky, zda počet studentů nepřesahuje více než 10 osob a případnou metodu výuky.
  • Prostudujte pečlivě webové stránky, zda mají např. virtuální prohlídku místa a učeben, zda uvádějí lektory, reference absolventů.
  • Kvalitní jazyková škola má také na svých webových stránkách rozřazovací on-line testy, aby Vám usnadnili čas a  zároveň zjistili Vaši přesnou jazykovou úroveň
  • Zeptejte se známých, zda mají s vybranou jazykovkou zkušenosti nebo si pročtěte recenze na diskuzních fórech na Internetu, ale nespoléhejte se pouze na 1 doporučení / nedoporučení.
  • Navštivte jazykovou školu, zvažte její umístění a dostupnost a ochotu Vám poradit a zodpovědět případné dotazy.
  • Podívejte se na dostupná videa, abyste získali větší přehled o fungování a nabídce